pl en de cz

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.07.2015
6.1 PO IG PASZPORT TO EKSPORTU

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup zewnętrznych usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych zgodnie
z wyszczególnieniem poniżej, w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej VI Polska na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 58, poz. 414 z późn. zm.)

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej PPHU "RAILING" Andrzej Twardowski
Termin realizacji projektu: do 31.08.2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-12-125/13-00

Zamawiający:
PPHU "RAILING" Andrzej Twardowski
Ul. Mieszka I 23C, 32-300 Olkusz

word szczegóły zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.11.2014
6.1 PO IG PASZPORT TO EKSPORTU

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zabudowę stoiska wystawienniczego zgodnie z charakterystyką poniżej, w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej VI Polska na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012r w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 58, poz. 414 z późn. zm.).

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej PPHU "RAILING" Andrzej Twardowski
Termin realizacji projektu: do 31.05.2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-12-125/13-00

Zamawiający:
PPHU "RAILING" Andrzej Twardowski
Ul. Mieszka I 23C, 32-300 Olkusz

word szczegóły zapytania ofertowego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Rozwój działalności eksportowej PPHU "RAILING" Andrzej Twardowski

Nazwa beneficjenta: PPHU „RAILING” Andrzej Twardowski
Wartość całkowita projektu: 314 800,60 PLN
Wartość dofinansowania: 236 600,45 PLN
Okres realizacji: 04.11.2013 – 31.05.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu i usługi oraz zmianę sposobu ich wytwarzania"

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. Railing Andrzej Twardowski
Wartość całkowita projektu: 423 642,75 PLN
Wartość dofinansowania: 206 655,00 PLN
Okres realizacji: 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.pl

program regionalny

Witamy na naszej stronie internetowej

Biuro Railing


Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą działającą na rynku od 19 lat. W naszej ofercie znajdziecie Państwo parapety własnej produkcji, zewnętrzne stalowe i aluminiowe oraz wewnętrzne aglomarmury PCV. Nasze produkty posiadają potrzebne atesty oraz aprobaty techniczne (ITB).

Dzieki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, że dla naszych klientów ważne jest aby produkty przez nas oferowane były wysokiej jakości a także terminowo i na czas dostarczone.

Nasze skuteczne metody zarządzania notują ciągły wzrost obrotów a dla wielu przedsiębiorstw jesteśmy sprawdzonym i rzetelnym partnerem handlowym.

Wzory naszych parapetów typu płytka, są chronione w Urzędzie Patentowym RP jako wzory przemysłowe nr RP-19013 oraz RP-18991.