Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Informujemy o możliwości składania ofert na dostawę hydraulicznej zaginarki wraz z dodatkowym wyposażeniem do produkcji obróbek wokółokiennych przeznaczona do obróbki plastycznej blach lub taśm stalowych o grubości do 1,5 [mm] oraz wytrzymałości na rozciąganie RM < 400 [MPa] oraz blach aluminiowych.

Załączniki – zapytanie ofertowe, oświadczenie o bezstronności

Zapytanie ofertowe z 01.02.2017

Oświadczenie – Konflikt interesów