Dotacje z UE

PPHU “RAILING” Andrzej Twardowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Innowacyjna metoda rozkroju blachy”

Wartość całkowita projektu: 865 920,00 PLN

Wartość dofinansowania: 316 800,00 PLN

Projekt dotyczy zakupu automatycznej linii do rozkroju wzdłużnego i poprzecznego, umożliwiającej realizację procesu cięcia w unikalny i niespotykany obecnie sposób. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzona oferta przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego produktu w postaci kształtownika typu Z (zetownik), wykorzystywanego w budownictwie jako element konstrukcyjny ścian osłonowych oraz działowych, rygli ścian zewnętrznych i płatwi dachowych.

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Miejsce realizacji projektu: Czeladź, Nowopogońska 98

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Rozwój działalności eksportowej PPHU “RAILING” Andrzej Twardowski

Nazwa beneficjenta: PPHU „RAILING” Andrzej Twardowski
Wartość całkowita projektu: 314 800,60 PLN
Wartość dofinansowania: 236 600,45 PLN
Okres realizacji: 04.11.2013 – 31.05.2015
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
“Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu i usługi oraz zmianę sposobu ich wytwarzania”

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. Railing Andrzej Twardowski
Wartość całkowita projektu: 423 642,75 PLN
Wartość dofinansowania: 206 655,00 PLN
Okres realizacji: 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Pożyczka preferencyjna na sfinansowanie rozbudowy nowej hali produkcyjnej

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. Railing Andrzej Twardowski
Wartość pożyczki: 600 000,00 PLN
Okres realizacji: 20.03.2013 do 30.11.2015

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Pożyczka współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013