INNOWACYJNY SYSTEM

NR wynalazku: P.438445

Innowacyjny System montażu parapetu :

  •  brak stałego połączenia elewacja-parapet
  • szybki i łatwy montaż
  • demontaż bez ingerencji w elewację budynku
  •  brak konieczności pomiaru parapetu na budynku
  • duża tolerancja pomyłki cięcia (do 20mm)